Čo zaujímavé priniesol rok 2016

ByMgr. Martin Jurčík

Čo zaujímavé priniesol rok 2016

2016 Suma sumárum

Prečítajte si niekoľko zaujímavých momentov, ktoré sa udiali v uplynulom roku 2016.

  • 1. január: Košice boli vyhlásené za hlavné Európske mesto športu.
  • 9. marec: Úplne zatmenie Slnka v oblasti Pacifik a Južná Ázia.
  • 6.-22. máj: 80. ročník Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Rusku.
  • 5.-21. august: Letné olympijské hry v Rio de Janeiro.
  • 16. september: Zatmenie Mesiaca.
  • 29. november: nový sarkofág bol zasunutý nad zničený reaktor v Černobyľskej atómovej elektrárni. Najväčšia pohyblivá kovová konštrukcia na svete tak nahradila súčasný černobyľský sarkofág.
  • 30. november: Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie oznámila oficiálne mená novoobjavených prvkov nihonia (113), moscovia (115), tennessinu (117) a oganessonu (118)
  • 20. december: V Istanbule bol slávnostne otvorený cestný Euroázijský tunel, ktorý spája európsky a ázijský kontinent. Ide o dvojpodlažný tunel, ktorý vedie popod Bosporský prieliv a je dlhý 14,5 km, jeho výstavba trvala necelých 5 rokov a náklady boli vo výške 1,2 miliardy dolárov.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

About the author

Mgr. Martin Jurčík administrator

Reklamu nemôžete robiť vytrhnutú z prostredia a izolovanú. Práve naopak, musíte ju robiť komplexne v spojení s prostredím, kde má byť použitá, s ohľadom na cieľovú skupinu zákazníkov, pre ktorých je určená. A hlavne, ak má byť reklama účinná, musí byť založená na marketingových a psychologických "zákonitostiach". Robíme reklamu, ktorá všetky tieto predpoklady spĺňa. Aj keď sa stále učíme nové veci, teší ma, že sme na správnej ceste a pre našich zákazníkov robíme efektívnu, účinnú a spoľahlivú reklamu!