efektívny_predaj_lqKedy je reklama predáva a zaujme? Ako docieliť jej maximálnu efektívnosť? Aké sú najpodstatnejšie súčasti efektívnej reklamy a ako vplývajú na zákazníkov? Čo využiť v podnikaní pre odlíšenie od konkurencie? Odpovede na tieto a aj mnohé iné otázky sa dočítate v nasledujúcom texte.

Kombinácia & konzistencia

Za efektívnu nemôžeme považovať každú reklamu, ktorá odkazuje na vašu firmu alebo propaguje váš produkt. Efektívna je tá, ktorá zaujme, vzbudzuje dôveru v odbornosť vašej firmy. Poukazuje na výhody oproti iným predajcom podobného alebo rovnakého tovaru, a tiež ponúka extra služby alebo darčeky, presvedčí zákazníka, aby u vás nakúpil a napovie mu, čo pre to má vykonať (navštíviť webové stránky, predajňu, zavolať na číslo,…).

 

„Väčšina reklamných agentúr nemá potuchy o tom,

ktoré reklamné a marketingové

prostriedky činia klienta úspešným.“

(Jay Conrad Levison)

Hlavná podstata efektívnej reklamy tkvie v jej prepojení s marketingom a psychológiou. Len z investície do takto realizovanej reklamy vyťažíte maximálnu efektivitu a úžitok.

Efektívna reklama musí byť súčasťou marketingu, a preto vychádza z marketingovej stratégie. Tá určuje ciele, silné a slabé stránky, cieľový trh, miesto na trhu, firemnú identitu, marketingové nástroje a celkový rozpočet určený na reklamu. Z tejto stratégie vyplýva, čo je cieľom marketingu, a teda aj reklamy.

Vzhľadom na dosahovanie cieľa môžeme merať jej efektivitu. Samozrejme marketing môže mať viacero cieľov, a tak aj reklama môže byť zameraná na rôzne oblasti, ale aj na rôznych klientov. Nesmie jej však chýbať konzistentnosť. Základný marketingový odkaz firmy a marketingová filozofia musia ostať zachované. To zabezpečí, že si ľudia každú reklamnú kampaň okamžite spoja s vašou firmou. Nemôžete pripustiť, aby sa vaše reklamy odlišovali tak, že nebudú tvoriť konzistentný celok. Každá reklama musí budovať vašu značku.

Ak má byť reklama úspešná, mali by ste využiť kombináciu rôznych marketingových nástrojov. Tie sa dajú rozdeliť do 4 oblastí, ktorých komplexná kombinácia je pre dosiahnutie úspechu kľúčová.

Fyzická reklama 

Napríklad: kamenná predajňa, vizitky, billboardy, bannery, plagáty, letáky, polepy,…

Webová reklama

Napríklad: webová stránka, užitočné informácie na vašom webe, sociálne siete, PR články na weboch určených pre vašu cieľovú skupinu, registrácia do online katalógov, …

Mediálna reklama

Napríklad: videá na Youtube, zvukové nahrávky na Soundcloud, obrázky na Instagrame, reklama v rádiu, televízna reklama,…

Komunikácia so zákazníkmi

Napríklad: firemná identita, individuálny prístup, odborné poradenstvo, firemné hodnoty, e-mailová komunikácia, online hovory, telemarketing, vaša osoba…

Plánovaný marketing

Pre využitie maximálneho potenciálu reklamy potrebujete firemnú identitu, (logo, slogan, farby, písmo, web, obálky, vizitky, …)– tá významne ovplyvní dôveryhodnosť a zapamätateľnosť vašej firmy.

Ak ste malá alebo stredná firma, ktorá nemá vyčlenený rozpočet na reklamu v tisícoch eur mesačne, nemá pre vás význam platiť veľkú reklamu, ktorú si môžete dovoliť len raz za mesiac.

Pamätajte si, že menšia reklama, ktorá sa zverejňuje pravidelne, je efektívnejšia ako veľká raz za mesiac. Ľudia totiž rýchlo zabúdajú a dôveru získavajú až po viacerých stretoch s vašou firmou. 

Za týmto účelom je vhodné zostaviť marketingový plán, ktorá obsahuje detailný časový postup, týždeň po týždni toho, ako bude postupovať pri propagácií firmy a produktov. Pri jej písaní získate prehľad ohľadom rovnomerného rozloženia reklamy a zaistíte, aby sa pravidelne opakovala.

“Príklad:

 1. Týždeň
  1. Firemná identita
  2. Vizitky
  3. Mobilná reklama (polep auta)
  4. Webová stránka
  5. E-mailový software (na newsletter a komunikáciu so zákazníkmi)
 2. Týždeň
  1. Reklama na webe napr. polovník.sk (20€/mesiac)
  2. Riadková inzercia v novinách – napr. regionálne noviny, starý čas (30€ mesiac)
  3. Zverejnenie článku na firemnom webe a zaslanie stručnej informácie s odkazom naň e-mailom
 3. Týždeň
  1. Zverejnenie propagačného videa na youtube
  2. Zaslanie e-mailu – darčekového poukazu s obmedzenou dobou využiteľnosti
 4. Týždeň
  1. Zverejnenie PR článku na portáli určenom pre cieľovú skupinu
  2. ….
 5. Týždeň
  1. Zhodnotenie efektívnosti webovej reklamy
  2. Zhodnotenie efektívnosti tlačenej reklamy
  3. Posilnenie efektívnej reklamy
  4. Vynechanie neefektívnych a nahradenie inými
  5. …. “

Po navrhnutí takéhoto časového plánu je poslednou podmienkou držať sa ho. Dodržiavať krok po kroku naplánované kroky, pričom samozrejme môžete robiť malé zmeny, ktoré ale nemôžu narúšať celkový cieľ a konzistenciu naplánovanej stratégie.

Teraz bude vaša reklama pôsobiť dôveryhodne a bude efektívna, pretože máte rovnomerne rozloženú reklamu a stávate sa známou firmou. Ak dbáte na to, aby obsah reklamy bol naozaj pravdivý a zároveň pútavý a poukazoval na to, prečo je práve váš produkt pre klienta potrebný, stávate sa pre zákazníkov plným právom autoritou vo vašom odbore.

V marketingu nezabúdajte na psychológiu

Čo sa týka psychológie predaja, reklama musí pracovať s dôveryhodnosťou, emóciami, výnimočnosťou a s farbami, tvarmi a písmom.

Dôveryhodnosť získavate aj vďaka tomu, že ste povedomý, že ľudia vnímajú vašu reklamu z viacerých médií a ste im známy. Zároveň aj tým, že im zdarma zasielate užitočné informácie alebo im ponúkate súťaže o zaujímavé ceny, prípadne posielate zľavy a akcie. Jednoducho im pomáhate (informácie, ktoré zasielate musia vášmu zákazníkovi naozaj pomáhať a byť preňho užitočné, rovnako aj ostatné produkty, ktoré zasielate musia byť predmetom záujmu vášho zákazníka).

V prvom rade musíte ponúkať kvalitné produkty a služby, pretože ak predávate nekvalitné žiadny zákazník u vás nenakúpi  dvakrát a neodporučí vás ďalej. Vždy sa zároveň snažte, aby bol zákazník nadšený. Poďakujte mu, pošlite mu zľavu na ďalší nákup alebo darček. Ak budú ľudia nadšení, radi sa o to nadšenie podelia aj s inými, ktorí môžu mať tiež záujem o váš produkt alebo službu.

Využite farby v reklame tak, aby pomohli predaju. Používajte kontrast a dbajte na psychológiu farieb (Čoskoro vám prinesieme článok o tom, ako práve farby vplývajú na ľudí a na emócie). Využite kvalitné obrázky a dobrú kombináciu písma, aby bolo aj z reklamy jasné, že ste profesionáli vo svojom obore.

Niektoré formy reklamy ako napríklad vonkajšie plagáty, bannery alebo reklamné darčeky nie sú primárne najefektívnejšie v podpore predaja, ale sú veľmi dobrým doplnkom, ktorý vám pripraví cestu k zákazníkom a k verejnosti. Keď tieto prvky skombinujete napríklad s vnútornými plagátmi v predajni, bannermi vo webovej komunite a ďalšími marketingovými nástrojmi pôsobia veľmi efektívne.

 

Pozrite si ďalšie užitočné informácie o spôsoboch, akými zvýšiť efektivitu marketingu

A ďalšie budete mať čoskoro k dispozícii zdarma na našom webe.

 

Sledujte náš web alebo sa zaregistrujte a získate pravidelné užitočné informácie o aktuálnych trendoch a technikách marketingu a reklamy a zároveň aj iné užitočné ponuky a informácie.

Print Friendly, PDF & Email