guerilla marketing, reklama, efektívnaČo zabezpečí aby vašu reklamu ľudia neprehliadali? Ako docieliť aby práve vaša reklama vystúpila do poprediaa stala sa stredobodom pozornosti? Prečítajte si nasledujúci článok zameraný na zrakové vnímanie a budete vedieť viac.

 

Ak chcete účinnú reklamu, ktorá má čo najefektívnejšie pôsobiť na vašich aktuálnych aj budúcich zákazníkov, je dôležité aby váš grafik poznal psychologické, fyziologické a marketingové zákonitosti a nástroje. V opačnom prípade z vynaložených zdrojov na reklamu nevyťažíte maximálny potenciál.

V nasledujúcom článku, ktorý je voľne inšpirovaný dielami doc. Jitky Vysekalovej, Janouška, Hoskovca, Levinsonom a ďalšími odborníkmi na psychológiu a marketing, si stručne rozoberieme problematiku fyziologických zákonitostí oka alebo inak povedané zrakového zmyslového vnímania.

Musíte zvýrazniť posolstvo

Pre zrakové vnímanie je prirodzené, že vníma celý obraz v zrakovom poli, ale nevníma všetky jeho súčasti rovnako. Niektoré ustupujú a stávajú sa pozadím, iné vystupujú do popredia a stávajú sa tzv. figúrou. Janoušek poukazuje na tieto faktory, ktoré odlišujú figúru od pozadia:

„    1. Figúra má presne definovaný tvar, zatiaľ čo pozadie sa javí ako beztvaré

  1. Zdá sa akoby pozadie pokračovalo za figúrou
  2. Figúra sa zdá byť bližšie k pozorovateľovi, má určitú pozíciu v priestore. Pozadie sa javí byť vzdialenejšie a jeho umiestnenie je menej určité
  3. Figúra je významnejšia a je lepšie zapamätateľná ako pozadie
  4. Figúra je jasnejšia než pozadie   (Janoušek, Hoskovec, 1993)“

Figúra a pozadie majú svoj význam v rámci prostredia aj v rámci samotnej reklamy. Napríklad billboard by sa mal stať figúrou v rámci svojho okolia a zároveň by aj na samotnom billboadre mala byť figúra jasne odlíšená od pozadia.

Uvediem príklad z praxe. Často vídam reklamy, ktoré na to aby upútali pozornosť využívajú napríklad ženskú nahotu. To však nie je dvakrát šťastný krok. Šofér prejde okolo takejto reklamy pozrie sa na ňu, ale figúrou je pre jeho vnímanie žena, nie posolstvo reklamy. Po chvíli ani nevie čo bolo vlastne obsahom tohto pútača a vybavuje si len nahú ženu.

Figúrou môže byť názov vašej spoločnosti, produkt ktorý ponúkate alebo čokoľvek iné čo je vo vašej propagácií najpodstatnejšie. Najdôležitejší odkaz vašej reklamy by mal vždy pôsobiť výrazne na zrakové vnímanie príjemcu a vystupovať z ostatného “pozadia“. To zabezpečí že odkaz z vašej reklamy pochopí a zaregistruje o mnoho viac ľudí ako v prípade, že by podmienka “figúry” nebola dodržaná.

Napríklad objekty, ktoré sú v priestore orientované horizontálne alebo vertikálne tvoria jasne ohraničený celok, pôsobia výrazne a aktívne na vnímanie. Stávajú sa figúrou.

Problematika figúry je dôležitá nielen pri vonkajšej tlačenej reklame , ale aj v digitálnej reklame.

Farby sú dôležité

Z tohto kontextu vyplýva, že v reklame majú nenahraditeľné miesto farby a tvary, ktoré reklame pomáhajú vystúpiť z pozadia a stať sa figúrou. Pričom treba brať do úvahy nielen samotnú reklamu, ale aj konkrétne prostredie, kde bude umiestnená. „Reklama by mala pôsobiť výrazne kontrastne v zrakovom poli príjemcu, nemala by s ním splývať a zanikať v ňom. (Vysekalová, 2007)

V ďalšom článku sa zameriame na psychológiu vnímania a na to, aké emócie a pocity vyvolávajú v ľuďoch farby a tvary.

Figúra a pozadie samozrejme nie sú ani zďaleka jedinými atribútami úspešnej reklamy. Bez ich využitia a zohľadnenia by však zaručene každá reklama stratila na svojej efektivite a účinnosti.

Prečítajte si článok, ktorý vám priblíži ďalšiu dôležitú súčasť efektívnej reklamy.

Prihláste sa na odber noviniek a budete mať pravidelný prísun čerstvých a efektívnych informácií, ktoré vám pomôžu robiť efektívnejší marketing a vyťažiť z reklamy viac!

Print Friendly, PDF & Email