Marketing & Efektívny predaj

Dobrý marketing je základom každej úspešnej, malej alebo veľkej firmy. Je súhrnom rozhodnutí, hodnôt, plánov a analýz, ktoré zabezpečujú efektívny rozvoj a rast vašej spoločnosti. Pomôžeme vám ho pripraviť tak aby bol naozaj efektívny.

K ponuke marketingových balíčkov nás inšpirovala častá nekonzistentnosť reklamnej a marketingovej aktivity mnohých firiem, s ktorými sa v praxi stretávame. Mnoho firiem robí reklamné a marketingové aktivity vzájomne nezávisle a izolovane. To však znižuje celkovú efektivitu reklamy a aj účinnosť celého marketingu danej spoločnosti.

Maximálnu efektivitu reklamy dokáže zabezpečiť len konzistentný marketingový plán, vychádzajúci z marketingovej stratégie. V takto naplánovanom marketingu sa reklama spolu s ďalšími marketingovými aktivitami, navzájom dopĺňajú a navzájom posilňujú svoju účinnosť.

Z tohto, dôvodu sme sa rozhodli ponúknuť našim zákazníkom možnosť voľby marketingových balíčkov, ktoré budú konzistentné. Týmto spôsobom dokážeme naplánovať marketingový plán, ktorý bude efektívny a účinnejší ako “bežná” reklama. Ukážeme vám ako môžete priebežne monitorovať a analyzovať výsledky a efektivitu všetkých prvkov využitých v marketingu. Na základe výsledkov z týchto analýz, posilníte najefektívnejšie marketingové nástroje a vyradíte tie, ktoré sa ukážu málo efektívne.

Za týmto účelom je potrebné zostaviť marketingovú stratégiu, v ktorej sa určia ciele. Analýzou a vyhodnocovaním sa následne bude zisťovať plnenie týchto cieľov v praxi.

Radi vám poradíme, ako vypracovať stabilný strategický marketingový plán.

Marketingová stratégia

Hlavným účelom marketingovej stratégie je určenie cieľov. Premyslená a dobre nastavená marketingová stratégia dokáže dostať do konkurenčnej výhody hoci aj malú firmu oproti nadnárodnej korporácií. Na to je však dôležité aby ste poznali podstatu marketingu, vedieť ako správne navrhnúť efektívnu stratégiu a tejto stratégie sa bezpodmienečne držať. V detailoch ju môžete samozrejme upravovať, kľúčový základ však musí ostať nezmenený.

Marketingový plán

Rovnako ako marketingová stratégia, je dôležitý aj marketingový plán (marketingový kalendár).  Jeho podstatou je jednoznačné a presné naplánovanie marketingovej aktivity firmy. To znamená naplánovať reklamy, predaj, ponuky a ďalšie kľúčové prvky. Plán zabezpečuje prílev zákazníkov, opakované nákupy aktuálnych zákazníkov, propagáciu a budovanie mena firmy. Rovnako ako stratégiu je ho potrebné dodržiavať a nemeniť jeho podstatu počas chodu.

Analýza

Samozrejme jeho súčasti je možné ba až potrebné meniť, ale to až na základe analýz. Tie sú kľúčovým prvkom marketingu, pretože vám ukazujú, ktoré marketingové aktivity prinášajú výsledky a ktoré naopak nie. V závislosti od výsledkov je potom potrebné niektoré aktivity posilniť, iné odstrániť a ďalšie pridať.

Online marketing

Dalo by sa povedať, že osobitnou kategóriou je online-marketing. V tejto oblasti vám vieme poradiť s propagáciou na internete, využitím personalizovaných e-mailov a e-mailových serií. Ďalej napríklad s najdôležitejšou a kľúčovou úlohou online marketingu – budovaním databázy kontaktov. Zároveň vám dokážeme poradiť s účinnými marketingovými textami (copywrighting), ktoré májú v oblasti online predaja dôležité postavenie.

Celý komplex stratégie, plánu a analýz musí byť vo vzájomnom konsenze. Kde sa jednotlivé zložky navzájom podporujú a zabezpečujú efektívne fungovanie celého marketingu firmy.

Dokážeme vám poradiť a pripraviť návrhy na reklamu rôznymi marketingovými kanálmi. Poradíme vám, ako čo najefektívnejšie využiť tieto kanály k získaniu nových zákazníkov, zvýšeniu ziskov, budovaniu značky a povedomia o firme.

Minimédiá

napr. marketingový plán, vizitky, hlavičkové papiere, riadková inzercia, letáky, plagáty, vonkajšia reklama,…

Maximédiá

napr. reklama v rádiu, reklama v televízii, inzeráty v časopise, billboardy,…

Digitálne médiá

napr. internetové fóra, budovanie databázy kontaktov, personalizované e-maily, e-mail marketing, webové stránky, e-shop, SEO optimalizácia, blogy, e-knihy, Google reklama, Facebook reklama, kľúčové slová, backlinky,…

Informačné médiá

napr. analýza trhu, brožúry, katalógy, prednášky,…

Prístup k ľuďom

napr. odev zamestnancov, predajné školenia, využitie doby čakania, VIP zákazníci,…

Marketing mimo médiá

napr. darčeky, služby naviac, barter, darčekové poukazy, kupóny, stánok na veľtrhu, podprahový marketing,…

Vlastnosti spoločnosti

napr. názov, slogan, písanie, pracovná doba, dôveryhodnosť, kvalita, referencie, sponzoring,…

Postoje spoločnosti

napr. nadšenie, flexibilita, veľkorysosť, rýchlosť, záujem o ľudí,…

Vytvorili sme rôzne varianty riešenia na mieru, ktoré vám umožnia flexibilne vybrať to, čo potrebujete.

Výhody reklamy na mieru

  • Konzistentný a teda efektívny marketing a reklama
  • Zvýhodnená cena produktov a služieb
  • Množstvo reklamných produktov
  • Analýza a vyhodnotenie účinnosti jednotlivých marketingových nástrojov
  • Návrh marketingového plánu až na 52 týždňov
  • Tipy na zlepšenie predaja e efektívnejší marketing

Informácie k objednávke

Môžete si vybrať z nasledujúcich balíkov alebo si zvoliť len jednotlivé zložky, ktoré chcete od nás vypracovať.

Tipy a Rady

Od 0 €

Marketingové tipy

Rady na zlepšenie reklamy

Rady na zlepšenie online marketingu

Analýzy a poradenstvo

od 49 €

Konkurenčné výhody

Kľúčové slová

Google Analytics

SEO optimalizácia

od 129 €

Zlepšenie pozície vo vyhľadávačoch

Audit webu

Spätné odkazy

Analýza kľúčových slov

Analýza konkurencie


Sociálne siete

Od 100 €

Vytvorenie účtov

Správa profilov

Facebook reklama

Komunikačná stratégia

Získavanie stabilných fanúšikov

Kvalitný obsah

Internetový marketing

od 120 €

PPC reklama

Google AdWords

PR články

Web bannery

Spätné odkazy

Content marketing

od 149 €

Originálny obsah

Kvalitné texty

Využitie kľúčových slov

SEO content

Social marketing

Od 100 €

Vytvorenie účtov

Správa profilov

Facebook reklama

Komunikačná stratégia

Získavanie stabilných fanúšikov

Kvalitný obsah

Firemná identita

od 120 €

Logo

Vizitky (šablona)

Banner (šablona)

Billboard (šablona)

Leták (šablona)

Firemný odev (návrh)

Reklamné predmety (návrh)

Iné marketingové služby

od 79 €

Zvýšenie sledovanosti YouTube

Zvýšenie návštevnosti web stránok

Marketingový plán

Marketingová stratégia

Marketingové kanály

Predstavenia na eventy a večierky

 

Viac o marketingu a jeho využití vo váš prospech sa dočítate na našom web v sekcií Užitočné informácie. Najcennejšia moja rade pre vás je: “Nikdy nepodceňujte význam marketingu” je dôležitý pre poriadok a možnosti merania efektivity jednotlivých marketingových aktivít. Bez merania môžete často plytvať nemalé finančné zdroje tam, kde sú neúčinné a prehliadať vaše naozaj efektívne reklamné a marketingové aktivity.

V prípade záujmu o služby z oblasti marketingu vám poskytneme individuálne poradenstvo, pretože je ťažké špecifikovať konkrétne služby do nejakých vymedzených hraníc.  Na základe rozhovoru môžeme dospieť k tomu v čom by ste potrebovali pomôcť.

 

Print Friendly, PDF & Email