Najefektívnejšia reklamná agentúra

Prečo MyGraphic? Pretože reklama bez marketingu a psychológie NIKDY neplní svoj účel na 100%!

Sme jedna z mála reklamných agentúr na Slovensku a pri realizácii reklamy rozmýšľame v širších súvislostiach. Reklama, ktorá nepracuje s marketingom a ignoruje psychológiu je strieľanie na slepo. Práve preto je spojenie týchto troch prvkov najlepším receptom na to, aby bola efektivita vašej reklamy využitá na maximum.

Každá reklamná aktivita by mala byť súčasťou strategického marketingu, ktorý je v spojení s vedomosťami o psychológii človeka bezpochyby najefektívnejším predajným nástrojom na svete! Nepodceňujte tento fakt, pretože práve ten je často rozdielom medzi reklamou, ktorá je pre spoločnosť výdavkom a reklamou, ktorá je naopak výhodnou investíciou do budúcna.

Čo pre nás znamená reklama?

Pri realizácií reklamy kladieme dôraz na to aby bola reklama navrhnutá v súlade s jej použitím. Napríklad pri návrhu billboardu berieme do úvahy viacero faktorov. Dôležité je napríklad jeho umiestnenie, pri ktorom dbáme na to aby vo svojom prostredí vinikal. Jeho orientáciu na svetové strany je dôležitá pri používaní farieb. A samozrejme aj jeho cieľ (docieliť predaj, priviesť ľudí na váš web, do predajne alebo na predvádzaciu akciu, upevniť povedomie o značke,…) a zameranie (na motoristov, dôchodcov, podnikateľov, študentov,…). Rovnako postupujeme pri každom reklamnom a marketingovom produkte.

Dokážeme vám poradiť s:

  • Širokým spektrom reklamných produktov
  • Marketingovou stratégiou
  • Marketingovým plánom
  • Marketingom v maximédiách
  • Marketingom v minimédiach
  • Marketingom v elektronických médiách
  • Marketingom v informačných médiách
  • Marketingom na sociálnych sieťach
  • Marketingom mimo médií

Neváhajte, napíšte nám e-mail alebo zavolajte a poradíme aj vám ako efektívnejšie predávať a akým spôsobom využiť reklamu, aby bola naozaj výhodnou investíciou!

Print Friendly, PDF & Email